Υπηρεσίες

 
 
Ο χειρουργός ΩΡΛ Ευθύμιος Καλαμπαλίκης, με Ιατρείο στο Παγκράτι, παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με άριστο εξοπλισμό!
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγκεκριμένα, στο ιατρείο του πραγματοποιεί :
 
 
 
 
 
 
Εξειδικευμένο έλεγχο ακοής
 
 
 
 
 
 
 
 
Ωτομικροσκόπηση με χρήση μικροσκοπίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοσκόπηση άκαμπτη - εύκαμπτη ρινός, ρινοφάρυγγα, υποφάρυγγα, λάρυγγα
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξειδικευμένο έλεγχο ιλίγγου και δυνατότητες θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλινικό έλεγχο τραχήλου, σιελογόνων, θυρεοειδούς, στοματικής κοιλότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργική αντιμετώπιση νόσων όλου του φάσματος της ΩΡΛ με τις αρμόζουσες μεθόδους
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ωτολογία - Ακοολογία ενηλίκων

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ακοόγραμμα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Τυμπανομετρία
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ακουστικά αντανακλαστικά
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ωτοακουστικές Εκπομπές
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Συμβουλευτική Εμβοών
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Έλεγχος ιλίγγου - αιθουσοπάθειας
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ωτο-χειρουργική (τυμπανοπλαστική, χειρουργική ωτοσκλήρυνσης – αναβολοτομή, χειρουργική χολοστεατώματος – μαστοειδεκτομή)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χειρουργική στοματοφάρυγγα

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αμυγδαλεκτομή
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αντιμετώπιση ροχαλητού / άπνοιας
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Φαρυγγο - υπερωϊοπλαστική
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Εκτομή σταφυλής
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Εκτομή θηλωμάτων στοματοφάρυγγα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Βιοψία γλώσσας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παθήσεις σιελογόνων αδένων

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Χειρουργική παρωτίδας
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Χειρουργική υπογναθίου αδένος
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Σιελαδενίτιδα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Σιελολιθιάσεις
 
 
 
 
 
 

Ρινολογία

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Διαγνωστική ενδοσκόπηση ρινός - ρινοφάρυγγα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών / κογχοτομή / κογχοπλαστική
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αντιμετώπιση παραρρινοκολπίτιδας / ρινικών πολυπόδων
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων (FESS)
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αντιμετώπιση Ρινίτιδος - Αλλεργίας
 
 
 
 
 
 

Χειρουργική λάρυγγα

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Διαγνωστική ενδοσκόπηση λάρυγγα - υποφάρυγγα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Μικρολαρυγγοσκόπηση
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Laser (βιοψία, μερική χορδεκτομή, πλήρης χορδεκτομή)
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Λαρυγγεκτομή
 
 
 
 
 
 
 
 

Παιδολαρυγγολογία – Έλεγχος ακοής

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Τυμπανομετρία – έλεγχος ακουστικού αντανακλαστικού
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Παιχνιδο-ακοομετρία
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Τονικό ακοόγραμμα (> 4 ετών)
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ωτο-ακουστικές εκπομπές
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Έλεγχος αδενοειδών εκβλαστήσεων
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Έλεγχος αμυγδαλών
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αδενοτομή
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αμυγδαλεκτομή
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Μυριγγοτομή – τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (ventilation tubes)
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Διατομή βραχέος χαλινού γλώσσας
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Διόρθωση αφεστώτων ώτων – Ωτοπλαστική
 
 
 
 
 
 

Επείγοντα ΩΡΛ περιστατικά

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ρινορραγία
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Περι-αμυγδαλικό απόστημα
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Τραχειοστομία
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Αιφνίδια βαρηκοΐα
 
 
 
 
 
 

Διαταραχές Φωνής - Κατάποσης

 

 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Ενδοσκοπική αξιολόγηση καταποσης
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Φωνητικοί όζοι
 
 
 
 
 
Ωτορινολαρυγγολόγος Καλαμπαλίκης Ευθύμιος
 
 
 
Δυσχέρειες φώνησης